Unverified

Helsinki Citizens Assembly - Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

07:47 May 5 2016 Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, Turkey

Description
Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), temel hak ve özgürlükler, demokrasi ve çoğulculuk alanlarında çalışmalar yürüten ve İstanbul’da bulunan bir sivil toplum örgütüdür. Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan hYd uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. hYd kurulduğu Eylül 1993 tarihinden bu yana Avrupa Birliği bütünleşme süreci, azınlık hakları ve çokkültürlülük, çatışmalara karşı sivil yaklaşımlar, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yurttaş katılımı, yerel demokrasi ve sivil toplumun güçlenmesi gibi alanlarda faaliyetler yürütmüştür.

hYd 2005 yılından itibaren Türkiye’ye sığınan mültecilerin sorun ve ihtiyaçlarını öncelikli çalışma alanlarından biri olarak benimsemiş; oluşturulan “Mülteci Hakları Programı” bünyesinde sığınmacı ve mültecilere yönelik hukuki destek faaliyetleri yürütmeye ve bu alandaki politika ve uygulamaları izlemeye başlamıştır.

hYd - Mülteci Hakları Programı, aşağıdaki amaçlarına yönelik çalışmalar yürütmektedir:

▪ mültecilerin ve hassas durumdaki göçmenlerin Türkiye’deki hukuksal koruma mekanizmalarına erişimi;

▪ sığınma ve düzensiz göç kontrolü alanındaki devlet politika ve uygulamalarının izlenmesi;

▪ uluslararası standartlarla uyumlu politika ve yasal düzenleme önerilerinde bulunmak;

▪ kamuoyu ve sivil örgütler nezdinde mülteci ve göçmenlerin sorun ve ihtiyaçlarına dair duyarlılığı yükseltmek.

hYd - Mülteci Hakları Programı, Türkiye’de sığınma korumasından yararlanmak üzere ilgili devlet makamlarına ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) başvuruda bulunmak isteyen, ve/veya hareket halindeyken yakalanıp hukuka aykırı olarak sınırdışı edilme ya da keyfi olarak alıkonma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişilere kapsamlı ücretsiz hukuki destek sağlamakta, gereken durumlarda ulusal yargı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) araçlarını kullanarak koruma müdahalelerinde bulunmaktadır.

Program çerçevesinde ayrıca ulusal ve uluslararası alanda ortaklık içinde olduğu başka sivil örgütlerle birlikte, Türkiye’de göç ve iltica alanında devam eden politika tartışmalarına uluslararası insan hakları hukuku normları temelinde katkı yapmayı hedefleyen savunuculuk çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla raporlar ve politika önerileri yayımlanmakta; ulusal ve uluslararası alandaki resmi aktörlerle temaslarda bulunulmakta; çeşitli eğitim ve iletişim faaliyetleri yürütülmektedir.

hYd – Mülteci Hakları Programı, ulusal düzeyde MHK bünyesinde katıldığı ortak savunuculuk faaliyetleri yanında; Avrupa düzeyinde ECRE, Migreurop ve EMHRN-MAWG; global düzlemde Southern Refugee Legal Aid Network (SRLAN) ve International Detention Coalition (IDP) gibi çeşitli şemsiye kuruluşlara ve savunuculuk ağlarına katılmakta ve katkı yapmaktadır.


Address: Dr. Refik Saydam Cad. Dilber Apt. No: 39 Daire: 12 Kat: 4 Şişhane, Beyoğlu - İstanbul

Telephone: +90 212 292 68 42 - 43

Fax: +90 0 212 292 68 44

e-mail: iletisim@hyd.org.tr
refugeeaid@hyd.org.tr
Twitter: @hydturkiye
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
11 + 3 =

Additional Reports

Istanbul repatriation centre

16:58 May 01, 2016

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, Turkey, 0 Kms

ASAM Istanbul

12:56 May 04, 2016

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, Turkey, 0 Kms

ASAM Istanbul - 2

12:57 May 04, 2016

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, Turkey, 0 Kms

ASAM Istanbul - 3

13:04 May 04, 2016

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, Turkey, 0 Kms

Mülteciyim Hemşerim

19:54 May 04, 2016

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, Turkey, 0 Kms