Unverified

İnsan Hakları Derneği (IHD)

07:45 May 5 2016 Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey

Description
İnsan Hakları Derneği, 16 Temmuz 1986 tarihinde 98 insan hakları savunucusu tarafından sıkıyönetim koşullarında kurulmuştur. İHD’nin tek ve belirli amacı “insan hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmaktır. Bu bakımdan İHD, hükümet dışı, gönüllü ve bağımsız bir insan hakları kuruluşudur.

İHD, İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktadır; Irk, etnik köken, dil, din ve mezhep, dinsel inanç ve inanç, renk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş, engellilik vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder. Nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele eder. Türkiye’de insan hakları alanında mücadele yürütmesinin yanı sıra çoğulculuğa, açıklığa ve katılımcılığa dayalı bir demokrasi kültürünün gelişmesine, tekçi ve otoriter yapıların zayıflatılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

İHD, insan hakları alanındaki deneyimi ve yaygın örgütsel yapısı ile diğer hak alanlarında olduğu gibi mülteci alanında da önemli başvuru merkezlerinin başında gelmektedir. İHD şubeleri mülteciler tarafından başvuru aldığı gibi, mültecilerin haklarına erişimi ve haklarının ihlali konularında doğrudan veri ve bilgi toplayan merkezlerdir. Bu nedenle İHD şubelerine yönelik mülteci hakları alanında eğitimler düzenlenmekte, gerek üyelerini gerekse mülteci alanına değen çalışmalar yürüten diğer örgütleri bilgilendirmek amacıyla yayınlar yapmaktadır. Ayrıca mültecilerin durumu, uğradıkları hak ihlallerini de bölgesel ya da ulusal ölçekteki çalışmalarla raporlamaktadır.
News Source Link
http://www.ihd.org.tr/
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
17 + 10 =

Additional Reports

Göçmen Dayanisma Aği

12:28 May 04, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms

Human Rights Agenda Association (HRAA) - Insan Halklari Gundemi Dernegi (IHGD)

07:42 May 05, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms

KAOS GL

07:57 May 05, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms

Deniz Feneri Dernegi - (Deniz Feneri Association) - Ankara

10:21 May 05, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms

Deniz Feneri Dernegi - (Deniz Feneri Association) - Ankara (2)

12:21 May 05, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms