Unverified

KAOS GL

07:57 May 5 2016 Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey

Description
Kaos GL, 1994’ün Eylül ayında Türkiyeli eşcinsellerin bir araya gelerek, maruz bırakıldıkları ayrımcılığa karşı mücadele edip özgürleşmek amacıyla Ankara’da kurulmuş, eşcinsellerin kurtuluşunun heteroseksüelleri de özgürleştireceği fikrini şiar edinmiş bir örgüttür.

Kaos GL grubu kurulduğundan itibaren Kaos GL Dergisini çıkarmaktadır. Eylül 2000 tarihinden beri de Kaos Kültür Merkezi’nde kültürel etkinlikler, toplantılar, film gösterimleri düzenlemekte olup ilk LGBT kütüphanesini de oluşturmuştur. Ayrıca sosyal hizmetlerden psikolojiye, hukuktan mülteci alanına kadar birçok konuda danışmanlık ve hizmet vermektedir. 2006 yılından beri Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmayı organize eden Kaos GL Balkan, Kafkas ve Orta doğu ülkelerinde çalışma yürüten yerel homofobi karşıtı örgütlerin tecrübe paylaşımı ve bir arada mücadele çatısı Homofobiye Karşı Bölgesel Ağ çalışmasının da kurucusu ve örgütleyicisidir.

Kaos-GL İnsan Hakları Programı ve Çalışma Grubu, “LGBT hakları temel insan haklarıdır” şiarıyla çalışır ve politika geliştirir. Anayasal çalışmalar, nefret suçları ve ayrımcılığa karşı kanun çalışmaları başta olmak üzere LGBT’lerin maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldıracak ve insan hakları ihlallerini önleyecek ve eşitliği geliştirecek şekilde yasa önerileri geliştirir ve yasa yapım süreçlerine müdahil olur. Sağlık, eğitim, çalışma, barınma ve kent hakkı, mal ve hizmetlere erişim alanlarındaki ayrımcılıkları ve temel insan hakları ihlallerini izleme ve raporlama faaliyetlerini yapar bu alanlarda LGBT’lerin insan haklarının geliştirilmesini hedefler. Bu hedefler doğrultusunda, İnsan Haklarını İzler ve Raporlarını hazırlar. Ayrımcılıklara Karşı Sempozyumu organize eder. İnsan Hakları Eğitimleri, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanları, Öğretmenler, Psikolog ve Psikiyatrlar, Avukatlara yönelik insan hakları eğitimleri düzenler.

Kaos GL Mülteci Hakları Çalışmaları İnsan Hakları Programı altında bir alt program olarak yürütülür. Bu program kapsamında, 2007 yılından bu yana LGBT mültecilere sosyal ve hukuki destek verilmekte olup savunuculuk faaliyetlerinde bulunmaktadır. Kaos GL düzenli aralıklarla LGBT mültecilerin yerleştirildikleri uydu kentlere ziyaretler gerçekleştirip LGBT mültecilerle birebir görüşmeler yapar. LGBT mültecilerle birlikte uydu kentlerde sosyal etkinlikler ve toplantılar düzenleyip LGBT mültecilerin talepleri ve beklentileri doğrultusunda alana ilişkin politikasına yön vermeye çalışır. Hak temelli yayıncılığı ilke edinmiş www.kaosgl.org web sitesinde “mülteci” başlığı bulunmaktadır.

[english]

Support for lesbian, gay, bisexual and trans refugees.

[info]
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29/12 06440 Kızılay – Ankara

Tel. : +90 312 230 0358, Faks: +90 312 230 6277

e-posta: web@kaosgl.org
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
13 + 3 =

Additional Reports

Göçmen Dayanisma Aği

12:28 May 04, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms

Human Rights Agenda Association (HRAA) - Insan Halklari Gundemi Dernegi (IHGD)

07:42 May 05, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms

İnsan Hakları Derneği (IHD)

07:45 May 05, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms

Deniz Feneri Dernegi - (Deniz Feneri Association) - Ankara

10:21 May 05, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms

Deniz Feneri Dernegi - (Deniz Feneri Association) - Ankara (2)

12:21 May 05, 2016

Ankara, Çankaya, Ankara, Central Anatolia Region, Turkey, 0 Kms